Wiki

De Wiki over gezonde risico's bij koeien

Gezonde Risico’s Melkvee is een wiki waar zowel onderwijs als melkveehouders en hun adviseurs alles moeten kunnen vinden over het duurzamer houden van melkvee. Het doel is vooral om bewuster te worden van de risico’s die onbewust of misschien toch bewust genomen worden bij het maken van bepaalde keuzes in het dagelijks werken met melkvee. Met behulp van uitleg van hulpmiddelen zowel in bedrijfsvoering met betrekking tot de dieren als in de administratie en interpretatie van (ken)getallen wordt geprobeerd ondersteuning te bieden voor een duurzamere melkveestapel.

Deze wiki is opgezet met het KIGO project Gezonde Risico’s en het idee is dat alle ge├»nteresseerden die de melkveehouderij een warm hart toedragen hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Nederlandstalige Wiki

English Wiki